Støtteordningen

NB! Alle søknader om tilskudd til energitiltak fra Bærum kommune må ferdigstilles innen 31. desember 2021.

Bærum kommune har en egen tilskuddsordning for å stimulere til gjennomføring av fornuftige energitiltak som ikke omfattes av de nasjonale tilskuddsordningene. Ofte skjer energirelaterte oppgraderinger stegvis. Støtteordninger som er mer tilpasset det boligeierne gjør og etterspør, vil føre til realisering av flere energi- og miljøsparende tiltak. Befaring av en energirådgiver danner grunnlag for innvilgelse av støtte. Bestill hjemmebesøk å få vurdering av energitiltak i din bolig.

Kan jeg søke tilskudd?

Du kan søke tilskudd hvis du skal oppgradere din egen helårsbolig. Det forutsettes at du bor i boligen. Med andre ord kan du ikke søke tilskudd til en bolig du eksempelvis leier ut.

Borettslag og sameier som utfører oppgraderinger samlet er ikke tilskuddsberettiget med mindre det er stilet en faktura til den enkelte boenhet. Alternativt kan det søkes tilskudd gjennom Enova sitt program «Beste tilgjengelige teknologi». Informasjon om denne ordningen finner du her https://www.enova.no/privat/borettslag-og-sameier/ 

Det må søkes tilskudd før tiltakene gjennomføres. Det stilles krav til at man har hatt gratis hjemmebesøk av en energirådgiver, med unntak av tilskudd til utskiftning av vedovn. Tiltakene det søkes tilskudd til kan ikke overlappe med andre tilskuddsordninger.

Bestill hjemmebesøk

Tiltak som støttes

Isolering av yttertak og tak mot kaldt loft

Isolasjonsmatter, 10 cm tilleggsisolering
Tilskudd: 20% av dokumenterte kostnader
Maks støtte: kr 40/m2
Forutsetning: Gjelder for boliger hvor opprinnelig isolasjontykkelse er 15 cm eller mindre

Isolasjonsmatter, 15 cm tilleggsisolering
Tilskudd: 20% av dokumenterte kostnaderkr
Maks støtte: 50/m2
Forutsetning: Gjelder for boliger hvor opprinnelig isolasjontykkelse er 15 cm eller mindre

Isolasjonsmatter, 20 cm tilleggsisolering
Tilskudd: 20% av dokumenterte kostnader
Maks støtte: kr 55/m2
Forutsetning: Gjelder for boliger hvor opprinnelig isolasjontykkelse er 15 cm eller mindre

Isolasjonsmatter, 25 cm tilleggsisolering
Tilskudd: 20% av dokumenterte kostnaderkr
Maks støtte: 60/m2
Forutsetning: Gjelder for boliger hvor opprinnelig isolasjontykkelse er 15 cm eller mindre

Isolasjonsmatter, 30 cm tilleggsisolering
Tilskudd: 20% av dokumenterte kostnader
Maks støtte: kr 65/m2
Forutsetning: Gjelder for boliger hvor opprinnelig isolasjontykkelse er 15 cm eller mindre

Blåseisolering, 15 cm eller mer
Tilskudd: 20% av dokumenterte kostnaderkr
Maks støtte: 40/m2
Forutsetning: Gjelder for boliger hvor opprinnelig isolasjontykkelse er 15 cm eller mindre

Isolering av gulv mot grunn, kald kjeller

Isolasjonsmatter, 15 cm tilleggsisolering
Tilskudd: 20 % av dokumenterte kostnader
Maks støtte: kr 40/m2
Forutsetning: Gjelder for boliger hvor opprinnelig isolasjontykkelse er 10 cm eller mindre

Isolasjonsmatter, 20 cm tilleggsisolering
Tilskudd: 20 % av dokumenterte kostnader
Maks støtte: kr 45/m2
Forutsetning: Gjelder for boliger hvor opprinnelig isolasjontykkelse er 10 cm eller mindre

Isolasjonsmatter, 25 cm tilleggsisolering
Tilskudd: 20 % av dokumenterte kostnader
Maks støtte: kr 50/m2
Forutsetning: Gjelder for boliger hvor opprinnelig isolasjontykkelse er 10 cm eller mindre

Blåseisolering, fylle hulrom
Tilskudd: 20 % av dokumenterte kostnader
Maks støtte: kr 35/m2
Forutsetning: Gjelder for boliger hvor opprinnelig isolasjontykkelse er 10 cm eller mindre

 

Isolering av yttervegg

Isolasjonsmatter, 5 cm tilleggsisolering
Tilskudd: 20 % av dokumenterte kostnader
Maks støtte: kr 60/m2
Forutsetning: Gjelder for boliger hvor opprinnelig isolasjontykkelse er 15 cm eller mindre

Isolasjonsmatter, 10 cm tilleggsisolering
Tilskudd: 20 % av dokumenterte kostnader
Maks støtte: kr 90/m2
Forutsetning: Gjelder for boliger hvor opprinnelig isolasjontykkelse er 15 cm eller mindre

Isolasjonsmatter, 15 cm tilleggsisolering
Tilskudd: 20 % av dokumenterte kostnader
Maks støtte: kr 110/m2
Forutsetning: Gjelder for boliger hvor opprinnelig isolasjontykkelse er 15 cm eller mindre

Isolasjonsmatter, 20 cm tilleggsisolering
Tilskudd: 20 % av dokumenterte kostnader
Maks støtte: kr 115/m2
Forutsetning: Gjelder for boliger hvor opprinnelig isolasjontykkelse er 15 cm eller mindre

Blåseisolering, fylle hulrom
Tilskudd: 20 % av dokumenterte kostnader
Maks støtte: kr 30/m2
Forutsetning: Gjelder for boliger hvor opprinnelig isolasjontykkelse er 15 cm eller mindre

Isolering i forbindelse med drenering

Isolasjonsplater, 5 cm tilleggsisolering
Tilskudd: 20 % av dokumenterte kostnader
Maks støtte: 50 kr/lm
Forutsetning: Gjelder for boliger med oppvarmet kjeller

Isolasjonsplater, 10 cm tilleggsisolering
Tilskudd: 20 % av dokumenterte kostnader
Maks støtte: 80 kr/lm
Forutsetning: Gjelder for boliger med oppvarmet kjeller

Isolasjonsplater, 15 cm tilleggsisolering
Tilskudd: 20 % av dokumenterte kostnader
Maks støtte: 100 kr/lm
Forutsetning: Gjelder for boliger med oppvarmet kjeller

Skifte av vinduer og glassdører

Skifte glass og karm
Tilskudd: 20 % av dokumenterte kostnader
Maks støtte: kr 1000/vindu
Forutsetning: Gjelder montering av vinduer med 3-lags glass. Vindu med sprosser teller som et vindu

Skifte glass
Tilskudd: 20 % av dokumenterte kostnader
Maks støtte: kr 500/vindu
Forutsetning: Gjelder montering av vinduer med 3-lags glass. Vindu med sprosser teller som et vindu

 

Termografering og trykktesting

Trykktesting eller termografering av bolig
Tilskudd: 50 % av dokumenterte kostnader
Maks støtte: kr 2500

Utskifting av vedovn/parafinkamin

Erstatte vedovn/parafin med rentbrennende ovn
Tilskudd: 50 % av dokumenterte kostnader
Maks støtte: kr 3000

Andre tiltak

Diverse
Hvert enkelt tilfelle blir vurdert av energirådgiver

Vil du vite mer om støtteordningen?