Klimaklok

For å nå de internasjonale og nasjonale klimamålene og styrke arbeidet mot «det grønne skiftet» har Bærum igangsatt et flerårig utviklingsprogram – Klimaklok kommune. Det er en målsetting å involvere alle deler av bærumssamfunnet – enkeltpersoner, barn og unge særskilt, næringsliv, organisasjoner og folkevalgte. Bærum er del av en region, der både Akershus fylkeskommune og våre nabokommuner er sentrale. Mobilisering av denne totaliteten inngår som en viktig del av begrepet «klimaklok kommune».

Les mer om klimaklok

Bærumspakken skal bidra til å hjelpe det lokale arbeidslivet, næringslivet og frivilligheten med å håndtere koronasituasjonen. Strakstiltak på 23 millioner kr ble iverksatt våren 2020. Disse skal avhjelpe bortfall av inntekt og/eller arbeidsforhold som direkte følge av koronatiltakene. Omfatter tiltak som kan gi raske sysselsettingsgevinster slik at, for eksempel, permitterte kan gis tilbud om arbeid, samt bedriftsveiledning, gründerstøtte, tilgang til lokaler og lignende, som kan legge grunnlag for nye arbeidsplasser. Det er egne pakker for å hjelpe kulturliv, frivillighet og idrett.

Les mer om Bærumspakken