Klimaklok

For å nå de internasjonale og nasjonale klimamålene og styrke arbeidet mot «det grønne skiftet» har Bærum igangsatt et flerårig utviklingsprogram – Klimaklok kommune. Det er en målsetting å involvere alle deler av bærumssamfunnet – enkeltpersoner, barn og unge særskilt, næringsliv, organisasjoner og folkevalgte. Bærum er del av en region, der både Akershus fylkeskommune og våre nabokommuner er sentrale. Mobilisering av denne totaliteten inngår som en viktig del av begrepet «klimaklok kommune».

Les mer om klimaklok