Formål og forutsetninger

Bærum kommune har etablert en egen støtteordning for å stimulere til gjennomføring av fornuftige energitiltak som ikke omfattes av Enova’s støtteprogram til «Oppgradering av bygningskroppen». Store deler av energirelaterte oppgraderinger skjer stegvis og fører ofte til at man faller utenfor støtteordningene til Enova. Forventningen er at en støtteordningen som er mer tilpasset det boligeierne gjør og etterspør vil føre til at flere energi- og miljøsparende tiltak vil realiseres. Forutsetningen for å søke om støtte er at man har hatt hjemmebesøk av en energirådgiver hvor boligen er kartlagt og at det er mottatt en rapport fra befaringen med liste over tiltak som støttes av kommunen.

For at kommunen skal ha kontroll på tilskuddsmidlene må du ha mottatt rapport med liste over tiltak som støttes før materialer/tjenester bestilles og arbeidet settes i gang. Det utbetales ikke tilskudd for tiltak som er utført/ påbegynt eller bestilt før rapporten er oversendt. Det gis ikke støtte med samlet tilskuddsbeløp på mindre enn kr 1500.

Bestill energirådgivning
Comments are closed.